Česká asociace strukturální integrace

Etická komise

PhDr. Zora Vančurová

Jan Řezáč více informací a kontakt

Zdenka Šímová více informací a kontakt


Etická komise byla zřízena pro účely dodržování Etického kodexu CASI a řešení případů jeho případného porušení.Etický kodex CASI PDF