Výcvik

Pokračovací vzdělávání


Anatomický seminář ve Vinohradské nemocnici v Praze.

21. - 22.1.2017 břicho (psoas/bránice atd.)
8. - 9.4. 2017 krk

Cena za každý workshop: 5'000 Kč/rolfterapeut/student.
Intervize pro rolfterapeuty 4.3.2017
Workshop s Neal Powers "Od křížové kosti do hlavy - 6. a 7. hodina"
v Praze 19. - 20.6.2017
Členové CASI 6'000 Kč
Nečlenové tady

Workshop s Sharon Wheeler a Robert Schleip "Zjizvená tkáň "
23. - 25.6.2017
Členové, mimořádní členové CASI a 4. ročník: 10'000 Kč
Nečlenové tady

Balík Powers & Schleip/Wheeler (Členové CASI) 14'000 Kč

basictraining